Đã đăng vào 10-07-2021

TTTT - VOLVO PENTA - MECC ALTE - SICES - DEEPSEA

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU MÁY PHÁT ĐIỆN DẦU.
I) Hệ thống thoát nước ngưng và hệ thống nhiên liệu.
1- Mở drain nipple (1) trong đế của fuel pre-filter.
2- Siết chặt drain nipple (1) khi nước bắt đầu cạn.

II) Thay thế lọc dầu động cơ.
1- Làm sạch fuel filter.
2- Tháo bộ lọc bằng thiết bị vặn thích hợp. Để nhiên liệu tràn vào 1 cái bình.
3- Làm sạch bề mặt bộ lọc trên khung lọc.
4- Bôi trơn seal bằng nhiên liệu diesel và lắp đặt fuel filter mới. Siết chặt fuel filter theo với các hướng dẫn trên fuel filter.
5- Nếu cần thiết, thông hơi hệ thống nhiên liệu, tham khảo trang 70.

III) Thay thế lọc sơ bộ.
1- Tháo cáp khỏi water trap sensor.
2- Tháo bộ lọc bẫy nước ra khỏi vỏ bộ lọc. Để nhiên liệu tràn trong một thùng chứa.
3- Tháo phần dưới của water trap khỏi bộ lọc.
4- Làm sạch phần dưới của water trap bằng giẻ mềm.
5- Lắp đặt một seal mới ở phần dưới và bôi trơn seal bằng nhiên liệu diesel. Lắp lại phần dưới của bộ lọc.
6- Bôi trơn seal bằng nhiên liệu diesel. Vặn bộ lọc vào khung lọc bằng tay cho đến khi seal cao su chỉ chạm vào bề mặt. Sau đó thắt chặt thêm một nửa lượt.
7- Kết nối cáp với water trap sensor.
8- Nếu cần thiết, thông hơi hệ thống nhiên liệu, vui lòng tham khảo Bleeding the Fuel System.

IV) Hệ thống nhiên liệu.

#VOLVOPENTA #MAYPHATDIENVOLVO #DONGCODIESEL
Xem chi tiết:
https://ttttglobal.com/dong-co-volvo-penta-cong-nghiep-khac/
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.